Tuesday, April 6, 2021

CHAO ƠI LÀ BƯỚM HOA & LỜI CỦA TĨNH LẶNG (Ý NGA)

 

LỜI CỦA TĨNH LẶNG

 

Có bao giờ bạn trầm ngâm

Buồn trong tĩnh lặng, âm thầm lệ rơi?

Có bao giờ tiếng “Trời ơi!”

Lời chưa kịp thốt, nghe rời rã đau?

 

Hoặc khi đôi mày bạn chau

Vì họ hờ hững với nhau tình người

Ấy là thưa bạn tôi ơi!

Chung niềm muốn góp, riêng đời chẳng dư.

 

Tôi ngồi viết… trắng trang thư

Mẹ cha thương nhớ mà như hững hờ

Yêu dân tôi để vào thơ

Thương em, nhớ chị… mắt mờ, chữ đâu?

 

Yêu nước, yêu đã từ lâu!

Mà không hóa được phép màu cứu dân

Tôi trong tĩnh lặng bao lần

Nhìn về cố quốc, thơ vần nát tim!

 

Ý Nga, 2.1.2003.

 

No comments: