Monday, April 12, 2021

CHIÊM BAO (NGUYỄN NGỌC HẠNH)

 

Chiêm bao

 

Chắc gì có tôi trên đời
Chẳng qua là giấc mơ trôi cõi người
Chỉ là ngọn gió mà thôi
Cứ hiu hắt giữa lở bồi trần gian

Cứ mơ cho hết đêm tàn
Chơ vơ ngọn cỏ đa mang kiếp người
Chắc gì tôi sống đời tôi
Có khi lại sống đãi bôi đời người

Cứ mơ cho hết đêm trôi
Cứ yêu cho cạn đầy vơi bể tình
Chắc gì tôi đã khai sinh
Có khi tỉnh giấc biết mình chiêm bao…

NGUYỄN NGỌC HẠNH


No comments: