Wednesday, April 21, 2021

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ (BÙI PHẠM THÀNH - DỊCH THƠ)


                                                        


                                                  TRƯỜNG TƯƠNG TƯ

 

Gió tây tháng chín thổi về,

Trăng sương hoa cỏ bốn bề lạnh tanh.

Nhớ chàng dằng dặc năm canh,

Mộng mơ hồn thoát chín lần vút cao.

Tháng hai có gió đông vào,

Nhìn hoa đua nở nhuỵ đào vươn ra.

Nhớ chàng cách trở nơi xa,

Ngày xuân chậm rãi trôi qua lạnh lùng.

Ruột ngày quặn thắt chín lần,

Thiếp bên cầu bắc nhớ nhung muôn vàn.

Chàng thì ở phía cầu nam,

Xa xôi cách trở ngút ngàn mù tăm.

Biết chàng từ tuổi mười lăm,

Đến nay tuổi đã đến phần hăm ba.

Phận gái như hoa nữ la,

Mọc bên tùng bách để mà tựa nương.

Dây leo ngắn nhưng cố vươn,

Cành tùng cao ngất chẳng vương được vào.

Chữ rằng nguyện tới trời cao,

Sẽ được toại ý việc nào ước mong.

Nguyện làm dã thú trên rừng,

Để cùng chàng bước trên đường có nhau.

Nguyện thành cây ở rừng sâu,

Để hai cây nhánh quyện nhau suốt đời.

 

Bùi Phạm Thành

(Dịch thơ)

 

No comments: