Wednesday, April 28, 2021

TIỄN ĐƯA (XUÂN TÂM)

 


Tiễn Đưa

 

Tác giả: Xuân Tâm

 

Những chiếc khăn tay với giữa trời
Những lời âu yếm chết trên môi
Những luồng ý tưởng trao chưa biết
Những lệ không lau lặng lẽ rơi


Chẳng hiểu con tàu vụt cách xa
Người còn theo dõi kẻ trông ra
Sau làn khói xám đang lưu luyến
Hình ảnh thân yêu lớp lớp mờ


Hạnh phúc hôm qua xót lại gì
Bạn đi và đã gói mang đi
Tưởng chừng lâu lắm không chung sống
Vẫn nhớ vẫn buồn vẫn biệt ly


Rồi đến bao giờ mới gặp nhau
Ngày mai có phải của ta đâu
Đêm nay trông thấy giường bên vắng
Có kẻ cô đơn khẻ gục đầu


No comments: