Wednesday, April 28, 2021

THƯƠNG TIẾC (BẰNG SƠN)

 

THẦY PHAN VĂN CHẠY
(kính dâng linh hồn thầy Phan Văn Chạy - cựu GS. Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, PY)

 


Thương Tiếc

 

Dường như ánh sao đêm vừa chợt tắt

Một linh hồn chào giã biệt trần gian

Chợt trong ta niềm thương nhớ ngỡ ngàng

Còn hay mất bao người thân yêu nữa ????


Bầu  rượu ấm đã vơi gần hơn nửa

Tìm men say để quên tiễn người đi

Lệ không rơi trước giờ phút phân kỳ

Lòng cũng chẳng khóc thầm theo tiếng mõ


Trời sao nỡ bắt người theo cơn gió

Phải xa rời mái ấm vạn tình thương

Đi về miền lạnh giá chốn mù sương

Vương nổi nhớ cho những ai còn lại


Dẫu có buồn ngàn  thu sẽ vẫn mãi

Làm lá vàng héo úa rụng trên sân

Lỡ kiếp người lòng nào chẳng phân vân

Thôi đành vậy xuôi theo dòng định mệnh


        Bằng Sơn

No comments: