Sunday, April 11, 2021

TÂM SỰ NGÀY SINH NHẬT (LÂM HOÀI VŨ)

 

TÂM SỰ NGÀY SINH NHẬT

-Thân tặng quý thân hữu

 

Thấm thoát giờ đây đã bẩy hai.

Công danh sự nghiệp chẳng bằng ai.

Cuộc đời dâu bể sầu thân mộng .

Kiếp sống lưu vong tủi chí trai .

Thù hận hôm nay còn hiện hữu.

Vết thương quá khứ khó mờ phai.

Vần thơ trang trải niềm tâm sự.

Lý tưởng không gian vẫn  miệt mài.

 

*

Lý tưởng không gian vẫn miệt mài.

Mong đời tươi sáng ở ngày mai.

Khứ hồi cố quốc thân lưu lạc.

Từ giã tha hương phận khổ sai.

Chiến hữu chân mây cùng góp lửa.

Anh em góc biển cũng chung vai.

Bao giờ lịch sử sang trang mới.

Mãn nguyện nhìn quê được thái lai.

Lâm Hoài Vũ

No comments: