Wednesday, April 14, 2021

MỘT VÒNG TRÒN (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

MỘT VÒNG TRÒN

 

Một vòng tròn

Khép đôi bờ sanh tử

Mộng tàn du

Lấm tấm những cơn say

Cứ phải sanh

Cứ phải diệt , đong đầy

Bao huyễn mộng

Nắng chiều trên tóc bạc

Ta loay hoay

Bao nhiêu lần ghềnh thác

Phù du ư?

Thật có cũng thật không

Vòng tròn kia

Đêm tối cùng trăng rằm

Ta nghểnh ngãng

Tri nhân cùng tri diện

Một vòng tròn

Người và Ta thấy biết

Những vết di

Lững thửng một trần phai

Bên nữa kia

Dấu mộng những hình hài

Bên nay hóa

Mong manh làn sương khói

Một vòng tròn

Có bao nhiêu câu hỏi

Ta là ai

Sau trước nhật nguyệt rơi

Nhuốm phong sương

Đen trắng một kiếp người

Chiều trên núi

Tàn đêm trăng quên ngủ

 

Oklahoma April 8.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 No comments: