Monday, April 12, 2021

TRANH SƠN DẦU CỦA NGUYỄN NHƯ KHÔI.

 

Tranh Sơn Dầu Của Nguyễn Như Khôi


Nét đẹp làng quê yên bình trong tranh sơn dầu của Nguyễn Như Khôi

No comments: