Monday, April 26, 2021

RIP: BS TRẦN VIẾT PHỒNCVNN vừa được anh Lữ Đức Kỳ Báo tin buồn:

Bác sĩ

TRẦN VIẾT PHỒN

PHÁP DANH QUẢNG VINH

(cựu Giảng Viên Trường Đại Học Y Khoa Huế)

 

HƯỞNG THỌ 81 TUỒI

 

Là phu quân của Dược Sĩ Bùi Ngọc Điệp

(cựu học sinh Nguyễn Huệ)

đã mãn phần tại Tuy Hòa, Phú Yên

vào ngày 23 tháng 04 năm 2021

Thành kính chia buồn cùng Chị và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh anh Quảng Vinh Trần Viết Phồn

thanh thản vãng sanh về Miền Vĩnh Hạnh.

 

Nhóm Học Sinh Nguyễn Huệ cùng lớp 1961- 1967 

& CHIM VỀ NÚI NHẠN

Phan Ngọc Hà,

Phan Ngọc Giang,

Phạm Hoàng,

Nguyễn Minh Hựu,

Nguyễn Tùng Châu,

Trần Quốc Bữu,

Lữ Đức Kỳ.No comments: