Saturday, April 17, 2021

TỪ ĐỘ XA EM (NS. TUẤN CHƯƠNG-THƠ HANH PHUOC- CS. KIM NGAN)

 


Nhac: Tuan Chuong Tho: Vu Hanh Phuoc Ca si: Kim Ngan

https://www.youtube.com/watch?v=FovviQThY-s


No comments: