Monday, April 19, 2021

THƠ Ý NGA

 


THƠ Ý NGA TRONG TRANH THƠ

VÔ? DZÔ!

 

Em ở lại biết khổ gì vượt biển,

Người vượt biên, di tản: tâm chẳng an!

Đừng phê bình, chỉ trích hay luận bàn

Không có họ, Cộng quân đà giãy chết*

 

Bị nhồi sọ, không tự do, sao biết

Đỏ một lò, Cộng nung thép ra… tro

Bắt người đi bằng đầu gối, lết, bò

Xem cán bộ phô trương tư-bản-đỏ.

 

Thép ra tro, tro bị Cộng đổ bỏ

Nhà còn kia toàn Nhão-Nhoẹt-Hán-Nô

Thờ xác Hồ, hùng hổ nổ Tam Vô

Dân vô sản, đảng “vô” tiền! Chưa rõ?

 

Giặc rầm rộ tràn vô đầy đường phố

Em “Dzô! Dzô!” hô hố men rượu say

Cộng bày đầy ma túy giặc trao tay,

Ai chiến sĩ? Ai kinh tài, dẹp giặc? 

Ý Nga, 8.4.2021

Lời Thú Tội Dưới Trăng (Thơ DTBD- Giọng ngâm Tống Hữu Hạnh- Video Thijmejt )

https://youtu.be/9YnEy4MUrDI  

 

 

MỘT THÁNG TƯ NÀO ĐÓ

*

Kính tặng anh chị Nguyễn Hữu Luyện

*

Một Tháng Tư nào đó

Tôi làm thơ hồi hương

Báo cho Mẹ Già thương

Rằng con yêu trở lại.

 

Một tháng Tư nào đó

Chúng ta về quê-hương

Đi khắp các phố phường

Thăm anh em, dòng họ.

 

Vui lên đi chị, em!

Vui lên, vì bóng đêm

Rồi sẽ thua ánh sáng

Khi mặt trời bừng lên.

 

Một Tháng Tư nào đó

Người mình từ bốn phương

Sẽ quay về cố quốc

Cờ Tự-Do cao dương.

 

Tôi sẽ làm thơ tình

Cho quê hương của mình,

Cho bao nhiêu chiến-sĩ

Đã một đời hy-sinh!

 

Vui lên đi nhé anh!

Ý Nga, 30.4.2006

 

No comments: