Wednesday, April 21, 2021

GIÁ NHƯ...THÌ THÔI...CŨNG LỠ (ĐẶNG KIM CÔN)

 

Giá như… thì thôi… cũng lỡ

 

Lẽ nào đổ thừa con dốc

Bên này không thấy bên kia

Nên khi đời tuôn xuống cuối

Là hai lối đã chia lìa

 

Cuối dốc nhớ về đỉnh dốc

Tù mù mây nổi hôm qua

Con đường như theo mây, lạc

Em đi. Anh bỏ quê nhà.

 

Để ai vbên dốc vắng

Gọi ngày xưa mãi không cùng

Suối sông, núi rừng thầm lặng

Tình nào sông núi núi sông!

 

Khi em về bên kia dốc

Thấy gì lòng dốc bên nay

Xốn xang bờ vai sợi tóc

Một chiều nào dựa mưa bay

 

Con dốc theo giòng sông chảy

Chập chùng trôi giữa đời mơ

Giá như… thì thôi… cũng lỡ

Nhớ gì cũng đã ngày xưa

 

Hỏi đời bày chi muôn hướng

Mà đi như dại như cuồng

Có ai đổ thừa lòng dốc

Sao lòng ai chiều mưa tuôn?

 

Để giày saut mòn quên mỏi

Ba-lô một dốc xưa sầu

Nắng mưa, đạn bom, rừng núi

Đi hoài. Em đâu? Ta đâu?

 

1975

 

ĐẶNG KIM CÔN

 


No comments: