Saturday, April 17, 2021

TỶ PHÚ THẾ GIỚI TẠI SAO NGÀY CÀNG GIÀU (VOA- GSTS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Tỷ phú thế giới tại sao càng ngày càng giàu

Trực tiếp: Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Tỷ phú thế giới tại sao càng ngày càng giàu”. Tại sao qua một năm dịch bệnh hoành hành mà các tỷ phú thế giới, nhất là các tỷ phú công nghệ ngày càng giàu thêm? Liệu Trung Quốc có đuổi kịp Mỹ về số tỷ phú và các tỷ phú đô la Việt Nam giàu lên như thế nào?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/209819447202483


No comments: