Sunday, April 11, 2021

NGƯỜI VỀ & LỬA GIỮ NIỀM TIN (Ý NGA)

 

LỬA GIỮ NIỀM TIN

 

Lọc trăm bài, lựa chẳng nên mươi

Thơ cũng gian-truân tựa kiếp người.

*

Làm cả trăm bài thơ

Không lựa được một tờ

Vui lòng… người thưởng lãm

Vì không thể thờ-ơ.

 

Việt Nam tôi thật buồn

Theo dòng lệ dân tuôn,

Theo nước non dần mất

Nên thơ hướng về nguồn.

 

Bài thơ nào vui đâu?

Bài thơ nào không sầu?

Trong ngổn-ngang bản thảo

Cười, không được một câu.

 

Mai tôi đem đi in

Thì tôi sẽ giữ-gìn

Bằng vất nằm lăn-lóc

Tôi sẽ… mất niềm tin.

Ý Nga, 14.1.2002.

No comments: