Wednesday, April 14, 2021

CHỈ VÌ CÔ VÍT (TVH)

 

Chỉ vì Cô Vít

 

Chỉ vì cô vít cô veo

Giờ đây em lại còn nghèo hơn xưa

Quần áo chẳng có tiền mua

Cho nên em mặc te tua thế này

 

Quần áo không có mà thay

Bây giờ em lượm ve chai kiếm tiền

Chưa dịch em đẹp như tiên

Bây giờ trông giống con điên ăn mày

 

Nơi đó anh nào có hay

Bây giờ em khổ thế này anh ơi

Ngày xưa có tiền ăn chơi

Chỉ vì có dịch em xơi hết rồi

 

Nếu ai mà có thương tôi

Nhìn tôi ăn mặc lôi thôi vụng về

Cũng xin đừng có mà chê

Chỉ vì cô vít chuyển nghề ve chai

 

Kiếm tiền đồng một đồng hai

Chỉ mong hết dịch kéo dài đã lâu

Công ty có mở cửa đâu

Việc làm không có tiền rau chẳng còn

 

TVH

 


No comments: