Saturday, October 1, 2022

LÁ VÀNG THU (NGƯ SĨ)

  



  LÁ  VÀNG  THU

 

Cảnh sắc mùa thu lá úa vàng

Vọng về tiếng hú giữa rừng hoang

Suối reo róc rách ngàn tâm sự

Cánh nhạn chao nghiêng bóng lạc đàn

Bóng cả cô liêu sầu lắng đọng

Non cao chất ngất nỗi mênh mang

Rừng thu chan chứa sầu thiên cổ

Thế thái quay cuồng cảnh  hợp tan….!

 

Ngư Sĩ


No comments: