Sunday, February 12, 2023

BÀI THƠ TẶNG EM (NHẤT HÙNG) & LỜI TÂM HUYẾT (TRUONG TRỌNG KIÊN)

 

BÀI THƠ TẶNG EM

 

Gặp em khi tuổi chớm mười lăm

Sao bỗng dưng ngơ ngẩn nhớ thầm

Mắt lánh đen tròn như hạt nhãn

Mặt thơ ngây sáng tựa trăng rằmNụ cười chúm chím phô duyên ẩn

Chân sáo tung tăng vẻ liếng ngầm

Cứ ngỡ tình vu vơ bất chợt

Mà rồi thành chuyện, chuyện trăm nămNhất Hùng

 

 


LỜI TÂM HUYẾT

Giấy rách khuyên nhau giữ lấy lề
Ly hương càng phải vẹn  tình quê
Ông cha mạt lộ nào khoe giỏi
Chú bác  hết thời há chấp mê
Cho dẫu đã quên câu phục hận
Ước sao mãi nhớ chuyện quay về
Dặn dò  con cháu lời tâm huyết
Giấy rách khuyên nhau giữ lấy lề

Trương TRọng Kiên (Jan 31, 2023)

 

No comments: