Monday, February 27, 2023

CHUỘT CHŨI CON VÀ MẸ CỦA NÓ (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Truyện ngụ ngôn 97 –

 Chuột chũi con và mẹ của nó

 

Thành ngữ có câu “Xấu hay khoe tốt, dốt hay nói chữ" để nói về thói thường của con người. Mỹ cũng có câu tương tự “Boast of one thing and you will be found lacking in that and a few other things as well”; tạm dịch là “Khoe khoang về điều gì thì sẽ lộ ra là yếu kém về điều đó và vài điều khác nữa."
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Truyện Ngụ Ngôn: 97 - Chuột Chũi Con và Mẹ Của Nó” được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ về những kẻ có tánh khoe khoang:
Thói thường những kẻ khoe khoang
Những phần yếu kém lại càng lộ ra.


Chuột Chũi Con Và Mẹ Của Nó

 

Một hôm chú Chuột chũi con

Hỏi: "Sao Mẹ nói rằng con bị mù

Trong hang tăm tối âm u

Nhưng con chắc chắn thấy dù tối đen."

 

Tự phụ hão, thật không nên

Chuột Mẹ muốn dạy còn liền một khi

Đặt cục nhựa thơm: "Nhìn đi

Nói cho Mẹ biết cái gì nằm đây."

 

Chuột con chăm chú nhìn ngay:

"Đó là viên sỏi nằm đây rõ ràng."

Chuột Mẹ: "Này đứa con ngoan

Mắt mù nhưng mũi lại càng nghẹt hơn."

 

Thói thường những kẻ khoe khoang

Những phần yếu kém lại càng lộ ra.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 26 tháng 4 năm 2021)

No comments: