Wednesday, February 1, 2023

TRONG NGÔI GIÁO ĐƯỜNG (VĂN BIA) INSIDE THE CATHEDRAL (Translation by THANH-THANH)

 

TRONG NGÔI GIÁO ĐƯỜNG

 

Hai dãy hàng ghế trong ngôi giáo đường

Chia đôi tín hữu, chia cả người thương

Từ thuở ấu thơ, kinh còn chưa thuộc

Phải tách quỳ mỗi bên ảnh Cứu Chuộc

Chúa rẽ phân mình, em hữu tả anh.

 

Từ hàng ghế đầu, năm tháng qua nhanh

Ðẩy mình xuống lần ngang hàng ghế giữa

Tóc em đã dài, tình đầu bốc lửa

Anh nhìn ngang hơn nhìn thẳng bàn thờ:

Ngang anh có thiên thần đẹp như mơ

Không sốt sắng vẫn vì em đi lễ

Chúa Nhật nào trông qua bên hàng ghế

Thấy vắng em, anh thấy mất thiên đường.

 

Rồi Chúa thương tình hai kẻ yêu đương

Cho anh dắt thiên thần lên cung thánh

Nhẫn cưới trao nhau, ghế quỳ bên cạnh

Ước cuộc đời cứ thế mãi song đôi .

Hôn lễ tan, dòng giữa trở về ngồi

 

Thời gian chưa kịp dần dà xua đuổi

Ðôi ta xuống tận nơi hàng ghế cuối

Anh đã đưa em trở lại trước bàn thờ

Trong nước mắt, trong thần trí đần ngơ

Sao em ẩn trong quan tài lạnh lẽo

Ðể mình anh đứng cô đơn teo héo

Bơ vơ lạc lõng giữa chốn thánh đường

 

Rồi đây trong tuổi đông giá phong sương

Chịu sao nổi suốt cuộc đời còn lại!

Lúc xem lễ vẫn quen nhìn bên trái

Mắt đã lờ, được thấy em trong mây

Và anh mơ, mơ được sớm đến ngày

Gặp lại em khi rời hàng ghế chót.

 

VĂN BIA

 

  

INSIDE THE CATHEDRAL

 

The two blocks of seats in the cathedral wide

Divided the believers, separated the lovers too.

Since childhood, the prayers not yet known through,

We had to kneel down on each of the Image's side:

The Savior parted us, on the left me, on the right you.

 

Time passed fast, pushing us from the first line

Gradually down to the middle rows to sit.

Your hair had grown long, my first love strong wine,

I looked sideways rather than straight at the altar fit.

Sideways in my row there was an angel like a dream:

Even not fervent, I went to church for you, my nice.

If on Sunday I glanced in your direction with a beam

But did not see you there, I felt I had lost Paradise.

 

Then God took compassion on the two infatuated,

Allowing me to lead up to the pulpit my sprite,

Exchange wedding rings, kneel as to be graduated,

And wish for a forever side-by-side happy life bright.

After that, we got back to the middle row in His light.

 

Time had not been enough after our such treats

To drive both of us down to the last row of seats,

Back in front of the altar I already had to send you,

In hot tears, in dull spirit and dumb mind, so blue!

Why have you hid yourself in that coffin, how cold!

Leaving me lonely, pain unable to withhold,

Standing abandoned, got lost in the holy place.

 

From now on, having my time-worn age to face,

How could I endure my life's remaining days!

In the cathedral I am still used to glance sideways

To wish through dim eyes to see you in the clouds;

And I dream, dream of being soon rid of all shrouds,

I meet you again on leaving the last row of seats.

 

Translation by THANH-THANH

 

No comments: