Monday, February 13, 2023

TÌNH YÊU (ADONIS/ Lebanon/Syria)- THÂN TRỌNG SƠN- chuyển ngữ.

 

( THÂN TRỌNG SƠN chuyển ngữ ) 

Trích LÃNG DU MIỀN ĐẤT LẠ

 


 

TÌNH YÊU

 

ADONIS

( Lebanon / Syria )

  

Con đường và mái nhà đều yêu thương tôi

Người sống và người chết

Và cái chum đất sét đỏ trong nhà

Được nước yêu thương.

 

Người láng giềng yêu thương tôi

Cách đồng, sân đập lúa, ngọn lửa.

 

ng yêu thương tôi là những cánh tay lam lũ

Làm cho thế giới tốt đẹp hơn

Chẳng được tưởng thưởng gì cũng hân hoan.

 

Và những mảnh vương rải đây đó

Bứt ra từ lồng ngực còm cõi của anh tôi

Mảnh thịt da khuất sau những gié lúa mùa gặt

Tựa như những viên hồng ngọc

Còn đỏ hơn màu máu đỏ tươi.

 

Thần yêu thương sinh cùng lúc tôi ra đời

Yêu thương sẽ ra sao khi tôi không còn nữa?

 

No comments: