Thursday, February 9, 2023

TRĂNG LÀ EM (TVL)

 


Trăng là em

Chưa gp em
Ch
ưa gp mt ln
Nh
ưng nm, mường tượng
Ngó lên trăng...
 
Ôi em
Nh
ư Nguyt!
Th
ương nhiu lm
Đâu dám nói yêu, r
t ngi ngn! 
 
Ch
ưa gp em
Nh
ư đã gp ri
T
 trong tin kiếp
R
t xa xôi...
 
Có ng
ười con gái
Quê mi
n Bc
Ph
i nói là Xinh Lm
Gi
ng cười...
 
Ch
ưa gp em
Là ch
ưa nm tay
Là ch
ưa ch Nguyt
Nói chân mày
 
"Em dù trăng khuy
ết đêm nào đó
Tình c
a anh luôn mãi mãi đy!"
 
Nói v
i em
gi
 - đang na đêm
Trăng Nguyên Tiêu sáng
Sáng tr
ưng thm...
 
Em dù trăng khuy
ết đêm nào đó
T
i ca anh là...chưa gp em!

TVL

No comments: