Thursday, February 9, 2023

TỰ KHẤN (NHẤT HÙNG) & TRỜI ĐÔNG (QUÁCH TẤN)

 


TỰ KHẤN

 

Đầu năm thành khẩn khấn cho mình

Vận số hạnh thông được rộng binh

Gia đạo thuận hòa vui hảo hợp

Thân tâm thường lạc hưởng an bình

Thành công chút chút hầu khiêm tánh

Hạnh phúc lưng lưng để trọng tình

Tiêu chấp nê sân si hận oán

Và minh mẫn biết khả năng mình

 

Nhất Hùng

 Bài Xướng

TRỜI ĐÔNG

Chuông gióng Hàn Sơn bẵng tiếng ngân
Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần
Lá thương nhánh nặng bay hầu hết
Trời sợ non côi hạ xuống gần
Ngần-ngại gió mưa chim ẩn bóng
Quây-quần mây khói liễu riêng xuân
Đêm nghe dài lắm Người Vân Hớn
Trong giấc thăm nhau được mấy lần

Quách Tấn

TRONG MƠ!

Ảo mờ vụt sáng dãy sông Ngân,
Cung quế lung linh ảnh khuất dần.
Tiếng sáo du dương ngoài ngõ vắng,
Bóng ai thoăn thoắt giữa vườn gần.
Ve đàn dạo khúc tàn đêm Hạ,
Ta đến thăm nàng rạng tiết Xuân.
Đêm đó phải chăng Lâm Đại Ngọc ? *
Cùng Qua yêu ấp những bao lần.

ĐÔNG THIÊN TRIẾT.

Dec 29-22
(*)- Người đẹp trong truyện Hồng Lâu Mộng

No comments: