Friday, February 24, 2023

MỘT NĂM XÂM LƯỢC UKRAINE, NỀN KINH TẾ NGA ĐÃ CHÓNG CHỌI NHƯ THẾ NÀO (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Một năm xâm lược Ukraine, nền kinh tế Nga đã chống chọi như thế nào? 

 

Hot topic today: exactly 1 year anniversary of Ukraine invasion by Russia.

 


Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Một năm xâm lược Ukraine, nền kinh tế Nga đã chống chọi như thế nào?”. Các lệnh trừng phạt chưa từng có và việc bóp nghẹt doanh thu dầu khí đã tác động thế nào đến kinh tế Nga trong một năm qua và tại sao kinh tế Nga không sụp đổ như dự đoán?

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKXpVTvtO0g


No comments: