Sunday, February 19, 2023

CUỘC CHIẾN CHIP GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Cuộc chiến chip giữa Mỹ và Trung Quốc và những tác động của nó

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Cuộc chiến chip giữa Mỹ và Trung Quốc và những tác động của nó.” Tại sao Mỹ phải tăng cường kiểm soát việc xuất khẩu về chip sang Trung Quốc? Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng thế nào và sẽ phải đối phó ra sao? Cuộc cạnh tranh về chip sẽ ảnh hưởng thế nào đến vị thế hai siêu cường trong những thập niên tới?

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3vBk24dNTU


No comments: