Saturday, February 18, 2023

CHỜ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

 


CHỜ ....


(Thơ viết hộ cho một người phụ nữ, nhắn tìm chồng tên là Đào Ngư Phủ - vịêt kiều USA, đã bặt vô âm tín chừng 4 năm nay )

 

Này chàng hạnh phúc ở nơi đâu ???

Có dõi bên kia quả địa cầu ???

Sẽ thấy nàng thơ mòn mỏi đợi

Chiều chiều tận sáng lẫn đêm thâu

 

Chờ qua hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Để gặp người chồng mãi cách ly

Tự thuở vầng trăng già khuyết rẽ

Nay như góa bụa bởi là vì

 

Hỏi bốn năm rồi vẫn bặt tin

Dòng thư chẳng viết, mặt quên nhìn

Hay chàng đã hóa vào tro bụi ???

Hãy mộng cho nàng biết để xin

 

Người người ở Mỹ nếu nghe xong

Tiếng vợ đơn phương mãi hỏi chồng

Hãy nhắn giùm ngay Văn Tiểu Nguyệt

Cho nàng thỏa bớt nỗi chờ trông

 

TU SĨ NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH

No comments: