Tuesday, February 28, 2023

VẪN THÈM "CÔM" & PHẬN MÁ HỒNG (NHẤT HÙNG)

 


VẪN THÈM "CÔM"


Hôm nay vắng vợ đã ba hôm

Dù khó ngủ nhưng có gối ôm

Sáng nhẩn nha nhơi tô phở gói

Chiều thong thả nhấm bát mì tôm

Được thanh thản chẳng ai rầy mắng

Lại thoải mái không kẻ liếc dòm

Mà cớ sao ra vô lẩn ngẩn

Nghĩ hoài mới biết tại thèm "côm"*

 


PHẬN MÁ HỒNG
Xưa nay phận nữ dễ long đong

Thân rủi-may tùy bến đục-trong

Gánh mọi bề, còn ràng Tứ đức

Lo trăm thứ, vẫn buộc Tam tòng

Buồn khi "con" dại gây phiền não

Tủi lúc "chồng" hư khiến nát lòng

Tiết hạnh đảm đang thêm nhẫn nhịn

Má hồng sao lắm ách nhiều tròn


Nhất Hùng

No comments: