Monday, February 27, 2023

GỬI NGƯỜI KỶ NỮ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

Gửi  Người Kỷ Nữ

(Đáp lại bài Tình Người Kỷ Nữ của KP)

 

Nghe Em hát trọn giọt sầu trong mắt đơi
Lời não nùng như khúc nhạc ly hương
Anh chinh nhân đã lỡ cuộc tang bồng
Nên ghé lại mong tìm người tri kỷ!

Nhưng chung rượu giờ nầy sao đắng quá!?
Không hương nồng như rượu ở quê ta
Anh ra đi vì đường còn vạn dặm...
Cuộc đăng trình núi biển mãi bao la!

Bóng hình em dẫu tao phùng ngắn ngủi
Mãi trong tim suốt dọc nẻo quan hà
Em gắng nhớ mấy vần thơ gửi lại
Là tình anh muôn thuở chẳng phai nhòa!

 

Em  đàn đi cho âm thanh theo gío

Quyện hồn anh vào  vạn khúc ly tao

Dù xuân hạ thu vàng đông tuyết đổ

Cõi lòng riêng còn nhớ một hôm nào…!

Hàn Thiên Lương

 

No comments: