Sunday, February 5, 2023

XUÂN ƯỚC (NHẤT HÙNG)

 

 XUÂN ƯỚC 

 

Chào năm Quý Mão chào tân niên

Chúc hết nhân gian khắp mọi miền

Tết đến đời thong dong thoải mái 

Xuân về sống tự tại an nhiên   

Công danh may mắn thăng nhiều tước 

Buôn bán hạnh thông hốt bộn tiền

Còn ước cho ta, ta chỉ ước

Mỗi ngày là một ngày bình yên

 

Nhất Hùng

No comments: