Saturday, February 4, 2023

XUÂN LƯU LẠC (HỒNG VÂN)

 

XUÂN LƯU LC

Ta vi ni t tình cùng dân tc
Đời phiêu bng lưu lc my xuân sang
Ng
m hoa xuân bao nim nh tr v
T
nơi đó, thu xa xưa xuân cũ

Gió ước hn đừng vươn hoài ut hn
C
yêu thương gia lc lõng cuc đời
Đừng tnh mng, đừng để người hóa đá
Đừng ngm ngùi, thương tiếc s phôi pha

Xuân ơi xuân, hoa tươi vi lc mn
N
trong tri xanh biếc nng lung linh
Ta y
êu xuân như yêu tình nhân cũ
Kh
ông hn cũng v, ngày mi xôn xao

Tình đừng xa, để tình xuân xanh mãi
L
á non cành, câu đối đỏ, hoa tươi
D
àn pháo n vang vang trong nng mi
Đoá mai vàng phơi sc thm bên song

Nhc vui tươi, hn xuân ôi ngây ngt
Điu dt dào, nim vui m tình xuân
C
a thiên đường theo nng xuân rng m
Ta b
ước vào, lòng choáng váng Hương xuân

HỒNG VÂN

No comments: