Friday, February 17, 2023

HOÀI CỐ NHÂN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Hoài Cố nhân

 

Vì chưng nhớ mãi chuyện đời

Cho nên vẫn nhớ những lời cố nhân.

Đêm hôm trở mộng bao lần

Lời ai vẳng tới mùa xuân thuở nào?

…Hồn thơ lạc chốn vườn đào

Thi nhân say tỉnh tìm vào tình mơ!

Chỉ qua đêm ấy trăng mờ,

Em về tiên cảnh ta chờ cố nhân.

Cố nhân ơi hỡi cố nhân,

Em về, ta ở đường trần gian nan.

Em đang cao vút mây ngàn,

Dư âm còn lại cung đàn biệt ly !

 

HànthiênLương


No comments: