Sunday, February 12, 2023

XUÂN ĐỢI MONG (LÊ MỸ HOÀN)

 

XUÂN ĐỢI MONG

 

Đây sp sa mùa xuân v khp li

Cành cây khô tuyết lnh sut đông qua

Gió sương lay cht tnh choàng hơi m

Anh nghe lòng lng l khúc hoan ca

Đây sp sa mùa xuân v khp li

Bước chân xưa em thc vi nim tin

Có nước mt ru vi nim ưu ái

Trên n môi em chưa hết hng phai

Tóc em xo trên đồi xưa bt gió

Còn bâng khuâng qua dâu b mây ngàn

Tay em hơi th ôm vòng xuân mi

Trong anh v tình t nhng miên man

Đây sp sa mùa xuân v chn cũ

Hn men say m ca đón giao tha

Có nhng âm hao vui mùa hnh ng

Trm hương em mang đến t nơi xa

Đây sp sa mùa xuân v đôi mt

Đọng mãi hương khuya ca tui xuân thì

Nhng con đường xưa mit mài hơi th

Sàigon ơi, ta sng mãi nim mơ

Xuân y trăng rơi bên thm khuya cũ

Bn tình ca lưu luyến t thu nào

Còn trăm năm hoàng mai vàng trước ngõ

Cúc n ngàn hương thp vn ánh sao

Anh còn gia đời say gic mng

Mùa xuân xưa l ướt vn tràn mi

Tay em bên cnh la chùng khăn áo

Cht pháo khai xuân ngp no ph vào.

Lê M Hoàn

 

No comments: