Friday, February 10, 2023

THƠ DZUI TRONG NGÀY LỄ TÌNH YÊU

 Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!

Nằm chung thì bảo... chật giường,
Nằm riêng lại bảo... tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo... tào lao,
Đứng đắn lại bảo... người sao

Hững hờ!!! Khù khờ thì bảo... giai tơ,
Khôn lanh thì bảo... hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!

Tác giả: Khuyết danh

 

Vợ ơi chồng bảo vợ nè
Anh thương vợ lắm anh say mất rồi
Say là say mắt vợ cười
Say là say cái miệng cười có duyên
Trên đời bao thứ đẹp xinh
Nhưng mà anh cũng có cần chi đâu
Vì anh có vợ tình sâu
Vì anh có vợ đứng đầu đảm đang
Chồng thì chúc vợ đẹp sang
Mãi là ngọc nữ bà hoàng của anh.


No comments: