Monday, February 13, 2023

SỰ LẨN TRỐN CỦA CÁC MÙA (ANDRÉE CHEDID/ THÂN TRỌNG SƠN chuyển ngữ )

  

SỰ LẨN TRỐN CỦA CÁC MÙA

 

ANDRÉE CHEDID

( Pháp / Ai cập )

  

Tôi từng yêu em

Trong cơn giông của nhựa

Tôi đang yêu em

Trong bóng tối của năm

Tôi từng yêu em

Trong khu vườn bình minh

Tôi đang yêu em

Lúc tháng ngày tàn tạ

Tôi từng yêu em

Trong vầng dương hối hả

Tôi đang yêu em

Trong bóng chiều bao dung

Tôi từng yêu em

Trong ánh chớp lời nói

Tôi đang yêu em

Trong cửa ngõ ngôn từ

Tôi từng yêu em

Trong cơn bốc đồng mùa xuân

Tôi đang yêu em

Trong sự lẩn trốn của các mùa

Tôi từng yêu em

Ngay trong lòng cuộc sống

Tôi đang yêu em

Tại nơi cổng thời gian.

 


No comments: