Tuesday, February 28, 2023

VIẾT CÂU LỤC BÁT SẦU TÔI (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Viết Câu Lục Bát Sầu Tôi

 

Viết câu lục bát sầu tôi

Tịnh hồn nhớ rõ những lời mẹ ru

Chiều hôm khói toả mịt mù

Rừng thông gió thoảng vi vu nhạc sầu.

 

Nhớ thương nhưng biết về đâu

Cố hương biền biệt một màu tang thương.

Thơ lòng lục bát vấn vương

Nỗi lòng từng bước đoạn trường lưu vong.

 

Nửa khuya nghe tiếng núi sông:

-Hờn căm kẻ ác… hũy dòng sử xanh

Tình người tình nước mong manh

Cái danh cái lợi họ đành chia xa.

 

Đau lòng nhớ đến quê nhà

Thương người trong ngục tiếng la hãi hùng!

Cùng đồng bào chẳng bao dung

Say men chủ nghĩa lạnh lùng khảo tra!

 

Quê nhà gió táp mưa sa

Mắt người rưng lệ cỏ hoa ngậm ngùi

Lầm than nặng nỗi u hoài

Tóc xanh sớm bạc áo đời nắng phai!

 

Thơ lòng lục bát sầu ai?

-Sầu cho đất nước vẫn hoài khổ đau

-Hỡi người dũng kiệt ở đâu

Có hay đất nước nhuốm màu thê lương!?

 

Hàn Thiên LươngNo comments: