Wednesday, February 22, 2023

TÌNH YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN (WISLAWA SZYMBORSKA/ Ba Lan )/ (THÂN TRỌNG SƠN chuyển ngữ)

 

WISLAWA SZYMBORSKA

( Ba Lan )


TÌNH YÊU T CÁI NHÌN ĐU TIÊN

 

C hai ngưi đu tin

Mt cm xúc bt cht gn kết h vi nhau

Nim tin mi đp làm sao

Nhưng s hoài nghi còn tuyt vi hơn na.

 

H vn nghĩ bi trưc đó chưa h quen

Nên gia hai ngưi chng có chuyn gì c.

Vy thì nói sao đây, nhng con đưng, cu thang, hành lang đó

Nơi mà t lâu lm có th h đã tng lưt qua nhau ?

 

Tôi mun hi h xem

Liu h có còn nh

Có th trong mt khung ca quay

Ngày nào h đã đng đi din

Hay nói li xin li trong đám đông

Hay qua đin thoi báo nhm s.

Nhưng tôi biết trưc câu tr li ca h

Không h chng nh my may.

 

H s ngc nhiên biết chng nào

Khi biết rng

S ngu nhiên đùa gin h đã t lâu.

 

Mà vn chưa hoàn toàn sn sàng

Tr thành s phn

Kéo h xích li gn ri li đy ra xa

Đng ngáng đưng chn li

Kìm nén mt tiếng cưi

Nhy tránh sang mt bên.

 

Đã tng có nhng tín hiu

Chưa nhn ra ngay, chng h chi,

Có th  đã ba năm ri

Hay ch là th ba tun trưc

Mt chiếc lá kht

T vai ri li đu sang vai.

Mt vt đánh rơi ri nht đưc

Nào ai biết, có th là mt trái bóng

Trong bi rm ca tui u thơ ?

 

Đã tng có nhng tay nm ca, nhng chuông con,

Vết tay ai đt vào

Chng lên vết tay ngưi nào trưc

Nhng chiếc va li nm cnh nhau

trong kho hành lý

Có th cùng mt gic mơ trong đêm

Khi thc gic thì đã vi quên.

 

Nhưng mi s khi đu

Ch là mt tiếp ni

Cun sách ca duyên phn

Luôn m gia chng.

 

No comments: