Saturday, February 11, 2023

ĐỐI MẶT SỰ KHỐC LIỆT CỦA THỊ TRƯỜNG XE, LIỆU VINFAST CÓ TRỤ VỮNG? (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


 

Đối mặt sự khốc liệt của thị trường xe, liệu Vinfast có trụ vững?

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Đối mặt sự khốc liệt của thị trường xe, liệu Vinfast có trụ vững?”. Vinfast có khởi đầu khó khăn trên thị trường Mỹ khi trễ hạn bàn giao xe đến hai tháng và buộc phải giảm giá sâu để có thể cạnh tranh - tuy nhiên liệu những thách thức lớn hơn vẫn còn ở phía trước?

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3dddLQQNkM


No comments: