Wednesday, February 1, 2023

THUYỀN SAY (NHẤT PHƯƠNG)

 


Thuyền say

 

Thuyền lao xao thèn thẹn

Qua ngõ tim nhà người

Ai hái chùm trái hẹn

Thả vào khoang thuyền tôi

 

Nhan sắc buồn câm nín

Ngây ngất nụ tình phơi

Thuyền say thuyền im tiếng

Mặc gió mưa phủ đời

 

Bàn tay nằm vọng tưởng

Trong bàn tay còn lơi

Mím vành môi lệ ngấn

Câu từ tạ không lời

 

Thuyền trôi xuôi sông vắng

Trái hò hẹn ai ươm

Chín vàng đôi má thắm

Âm thầm chia đau thương

 

Bập bềnh bong bóng vỡ

Chân bước lỡ, sầu vương

Nước lớn, ròng, bỡ ngỡ

Tả tơi hoa vệ đường

 

Con thuyền say tương tư

Ngõ tim xưa… sương mù

Mạn thuyền mong manh quá

Khẩm khoang đầy, tình dư.

 

Nhất-Phương

 

No comments: