Monday, February 20, 2023

PHIẾN LÁ SẦU (BẰNG SƠN)

 


Phiến Lá Sầu

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

Tôi nhìn thấy giọt sầu trên phiến lá

Nước mắt ai đã rớt tự bao giờ

Khóc tình buồn hay nỗi nhớ vu vơ

Ôm ký ức của một thời áo trắng

 

Tôi đã thấy miền trung vùng biển mặn

Cô lái đò đội chiếc nón bài thơ

Tóc ngang vai nghiêng bóng nắng mặt hồ

Thuyền lướt nhẹ ru hồn trai bến Ngự

 

Tôi đã mất theo con tàu viễn xứ

Những hẹn hò chiều dạo phố bên em

Hương cà phê khi thành phố lên đèn

Bên ghế đá tựa bờ vai nhỏ bé

 

 

Tôi đã khóc bao nhiêu lần nhớ mẹ

Mùa Xuân nào cũng tựa cửa trông con

Xin người thương cho chữ hiếu không tròn

Nơi xứ lạ nhìn giọt sầu nhỏ lệ.....

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

Phiến lá sầu

Bằng Sơn


No comments: