Wednesday, February 15, 2023

NỖI NIỀM CHUNG (BẰNG SƠN)

 BS xin được chia sẻ thương cảm của mình đến những người dân lành vô tội sao trận động đất tại Turkey và Syria.

    BS
         NỔI NIỀM CHUNG

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Ta chết lặng mắt nhìn về phương ấy
Hàng vạn người chôn xác bởi thiên tai
Qua một đêm trong giấc ngủ miệt mài
Chồng mất vợ con ngẩn ngơ tìm mẹ

Dòng sữa ngọt vẫn mềm trên môi bé
Dấu tình thâm nay đã cắt chia rồi
Tim nghẹn ngào nước mắt chẳng ngừng trôi
Thương số phận người dân lành vô tội

Từ lòng đất lời kinh cầu cứu rỗi
Như nghẹn dần hơi thở cố hồi sinh
Cúi đầu xin một sức mạnh vô hình
Mang quyến thuộc người thân yêu trở lại

Hãy vững tin vào tấm lòng nhân ái
Cả năm Châu đang hiệp sức chung lòng
Phép nhiệm mầu là sức mạnh vô song
Tình đoàn kết cứu muôn người khổ nạn

     
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

               Bằng Sơn

No comments: