Wednesday, February 15, 2023

NGUYÊN-TIÊU LUYẾN XỨ (DUY ANH) & THƠ HỌA

 

Nguyên Tiêu là "Đêm Trăng đầu năm", tức là Đêm Rằm tháng Giêng,


 

NGUYÊN-TIÊU LUYẾN XỨ (Nguyên bản)

 

Tháng Giêng nguyệt rạng đón Nguyên-Tiêu

Muôn thuở Hằng Nga dáng diễm kiều

Đất khách Tết về còn lạnh lắm

Quê mình Xuân đến có vui nhiều?

Đôi khi thương nước trong thầm lặng

Lắm lúc nhớ nhà giữa tịch liêu

Ngước mắt dõi nhìn trăng diệu vợi

Chau mày chạnh nghĩ tuổi về chiều...

(Duy Anh)

2/4/23

 

HOANG TƯỞNG RẰM THÁNG GIÊNG (Họa)

 

Rằm giêng trăng rọi sáng vườn tiêu

Túy lúy hồn xuân ngỡ bóng kiều

Quên cả thân già đời bệnh lắm

Choáng bao niềm cũ thuở mơ nhiều

Dài năm tháng sống trong thầm lặng

Ngời ánh nguyệt lồng giữa quạnh liêu

Vọng tiếng côi lòng hoang tưởng gọi

Tình xưa lá rụng đã rơi chiều…

(Lý Đức Quỳnh)

2/5/23

 

NGUYÊN TIÊU CẢM GIÁC (Họa)

 

Nguyên Tiêu minh nguyệt rạng xuân tiêu

Tự cảm thi nhân mộng túy kiều

Mất mát cố hương lòng nhớ mãi

Xa xôi quý hữu dạ thương nhiều

Mượn lời thơ kết tình thân thiết

Nhờ ý thơ liên nghĩa viễn liêu

Tự giác Thượng Nguyên ơn hạnh phước

Tuổi già bóng xế tựa mây chiều.

(Phan Thượng Hải)

2/5/23

 

 

Bs Phan Thượng Hải sưu tầm 

No comments: