Wednesday, March 1, 2023

MỘNG DỆT (BẰNG SƠN)

 


Mộng Dệt

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Anh mơ được làm trăng soi bóng nước
Trên mặt hồ lặng lẽ lúc chiều buông
Để nhìn em dáng nhỏ phía mạn xuồng
Ngồi thơ thẫn mơ duyên tròn mộng ước

Anh mơ làm ngọn gió bay nhè mhẹ
Thổi lên làn tóc rối của người yêu
Để ru em say giấc ngủ ban chiều
Dưới gốc phượng ngồi bên em hát khẽ

Anh mơ làm mây trắng lững lờ trôi
Theo em mãi từng con đường góc phố
Như là hình với bóng chẵng ngăn đôi
Xây duyên thắm có sao trời dẫn lối....

Anh mơ được cùng em đi đến hết
Con đường tình từ lúc tóc se tơ
Dẫu ngày mai tay run rẫy mắt mờ
Yêu tha thiết như lời thơ Mộng Dệt

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Mộng Dệt
Bằng Sơn

No comments: