Sunday, June 4, 2023

MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN (ĐẶNG KIM CÔN)

 

ĐẶNG KIM CÔN


Một Ngày Phải Đến

 

…Và gì nữa, hoàng hôn mong manh,

Biển thôi còn sóng, có còn xanh?

Về đâu, thuyền có về bên hẹn

Như vần thơ chợt ghé, vô tình.

 

Để biển thức với buồn với vui

Hẹn sóng đưa mong đợi ra khơi

Có nỗi nhớ bồi hồi trong gió,

Nước mắt trôi mặn đến chân trời

 

Có thể nào đời người vĩnh cửu

E-và không ăn trái cấm xưa

Con rắn hiền khoanh cành táo ngủ

Vườn địa đàng nở đầy hoa thơ

 

Bởi trái cấm lỡ làm em khóc

Để cành thơ thở vội từng ngày

Con rắn bò quanh chân tháp cổ

Hỏi bao giờ chén rượu thôi cay?

 

Nước mắt vẫn rơi theo biển mơ

Đêm đêm giấc ngủ lạnh đôi bờ

Em biết sẽ một ngày phải đến

Chén rượu rồi mình em bơ vơ

 

Đã đành từng mình em bơ vơ

Vẫn biết anh loanh quanh đâu đó

Sóng vẫn reo về chân tháp cổ

Chén vẫn nồng cay mắt ai xưa.

 

Nhưng ngày đến, rồi em ra sao,

Anh đi xa không hẹn khi nào

Bóng tháp sóng soài trên biển vắng

Em ngồi hẹn sóng, hẹn chiêm bao.

 

8 tháng 3 2023

(thi tập “Năm Lăm Năm Làm Thơ Yêu Em”

Đặng Kim CônXIN BẤM VÀO WEB ĐỂ XEM THƠ CỦA ANH TREN WEB CỦA AMAZON:

https://www.amazon.com/N%C4%83m-L%C4%83m-L%C3%A0m-Th%C6%A1-Vietnamese/dp/1088137091/ref=sr_1_2?crid=16U657HRN6JSE&amp&keywords=dang+kim+con+%28vietnamese+edition%29&amp&qid=1685486436&amp&sprefix=dang+kim+con+vietnamese+edition+%2Caps%2C151&amp&sr=8-2


No comments: