Thursday, June 1, 2023

SƯƠNG KHÓI SẦU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                  


                                                        Sương Khói Sầu

 

Sương khói sầu vương ánh mắt ai

Lòng ta còn mãi nỗi u hoài

Nhớ xa ,,, thương những chiều bên xứ !

Thoáng bóng trên cầu áo trắng bay !

 

Từng bước cùng qua mấy ngõ chiều

Hoàng hôn tắt nắng gió hiu hiu

Chim về tổ cũ trên cành biếc

Chuông vẳng chùa xa lẫn tiếng tiêu !

 

Mới đó mà xa biệt ngõ về

Hồn xưa rây rức nỗi tình quê

Lời ai khe khẻ cùng tâm sự

Như gửi cho nhau những ước thề!

 

Nay chỉ còn đây khói sương sầu

Bước chân tha lữ biết về đâu

Dáng xưa tỏ mờ trong ký vãng

Mái tóc xanh nay chắc phai màu !?

 

Ta vẫn hoài trông dẫu mấy xa

Dấu xưa nay chắc đã phai nhòa?

Lòng ta mãi mãi còn vương vấn

Khắc khoải hồn đau biệt nỗi nhà!

 

1-6-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: