Tuesday, July 11, 2023

ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH (MƯỜNG SO)

 


Đắp Mộ Cuộc Tình

  

Ai chẳng có tình đầu ngây dại

thuở học trò mộng ước trăng sao

trong chiêm bao chỉ thấy hoa đào

đâu ngờ tới ngày nao lá đổ

và xác lá vun thành nấm mộ

chôn cuộc tình dưới huyệt lãng quên

rồi thời gian cứ lấp dầy thêm

niềm đau ấy cơn say tuyệt vọng

hai mươi năm không ngờ rất chóng

qua tầm tay để lại hư vô

nhìn sau lưng chỉ thấy nấm mồ

mà bia đá ghi tên phụ bạc!

 

MƯỜNG SO

 

No comments: