Tuesday, July 25, 2023

HOA HỒNG VÀ BƯỚM (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Hoa Hồng Và Bướm


 

Chuyện xưa Bướm và Hoa Hồng

Cả hai cùng có một lòng thương yêu

Ái ân trìu mến đã nhiều

Thề non hẹn biển nói điều thuỷ chung.

 

Thế rồi cho đến một hôm

Bướm tung cánh bỏ hoa hồng bay xa

Lâu sau Bướm mới ghé qua

Hồng lên tiếng trách "Hứa là thuỷ chung

Mà sao bay lượn lung tung

Nay đây mai đó vời cùng nhiều hoa

Có khi bị ong đuổi ra

Tôi mong Ong chích cho mà biết thân."

 

Bướm rằng "Nói chuyện thuỷ chung

Tôi xin kể rõ chuyện từng xảy ra

Bạn hôn cơn gió thoảng qua

Với Ong, bạn vẫn mặn mà đấy thôi

Luôn có lũ bọ bên người

Hỏi sao tôi chẳng giữ lời hứa kia."

 

Đòi hỏi chung thủy mà chi

Khi chính mình chẳng chút gì thuỷ chung.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 11 tháng 5 năm 2021)

 

No comments: