Thursday, July 13, 2023

NHỚ VỀ: "CHỢ CHỒM HỔM" (THƠ- TRẦN QUỐC BẢO)

 

Thơ Trần Quốc Bảo

 


Nh v: “Ch Chm Hm

 

Chúng ta x văn minh,

Cn mua gì, đến shopping quen ri.

Có ai nh, thu xa xôi

Quê mình, hp ch ngay nơi l đường?

 

“Ch Chm Hm”… nét d thương,

Tin đâu hp đy, v đường ven đê!

Đó là sinh hot min quê,

Bày hàng: rau qu, cam lê vườn nhà.

 

Mt r trng, my con gà...

Cht chiu nuôi nng, đem ra bán dn.

Bà con mình sng bình dân,

Ưa ngi chm hm, quây qun bên nhau!

 

Ch nghèo, tan hp rt mau,

Thun mua va bán, có đâu rnh ràng!

Th hin tp quán thôn làng,

Cũng là sinh thái Min Nam xưa rày.

 

 

Tình quê chơn cht, quí thay!

Ra ”Ch Chm Hm xum vy tương thân.

Bán mua chào hi ân cn!

Ch quê biu l tinh thn Min Nam.

 

Sng hin hòa, chng gian tham,

Bà con mình, ly ch Tâm làm đu!

T Bến Hi, đến Cà Mâu

Biết bao hình nh trong đu, không quên!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

No comments: