Wednesday, July 26, 2023

DUYÊN KIẾP (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Duyên Kiếp

 

Cõi đời ngày tháng họp tan

Người ơi ngàn thuở dây oan là tình!

Lỡ làng một kiếp sanh linh

Cớ sao xa lạ chúng mình gặp nhau.

Em như một cánh hoa đào

Anh con én lẻ lạc vào vườn xuân.

Đào tươi chim hót ngập ngừng

Phút giây hội ngộ bâng khuâng cõi lòng!

Tưởng chừng đẹp mối tương phùng

Hoa say tiếng hót theo dòng suối xanh.

Ngờ đâu duyên kiếp không thành

Xuân tàn vườn quạnh chim đành bay xa !

 

25-7-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: