Friday, July 14, 2023

RIP: NHẠC SĨ LÊ THI XUÂN MAI LOGAN.

 


LÊTHỊXUÂNMAI LOGAN (1945-2023)

  

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin

 

Nhạc sĩ  LÊTHIXUÂNMAI  LOGAN

 

Sinh năm 1945 tại Miền Trung Việt Nam. Được Chúa

gọi về ngày 4 tháng 7 năm 2023

Tại Yuba City (Miền Bắc California. USA)

 

Hưởng thọ 78 tuổi.

 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm về nước Chúa.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Lão Mã Sơn, Trần Quốc Bảo, Triệu Quỳnh Võ,

Nguyễn Hữu Tân, Tuệ Tâm, Bảo Nguyên, Đỗ Hải,

Minh Thi, Bùi Vũ Trung, Huỳnh Mai Hoa, Phan Lang,

Thúy Nga, Nguyễn Lợi, Hồng Dương, Giang Thiên Tường,

Jane Phùng, Tô Phạm Thái, Yên Sơn, Nam Giao, Minh Giang Đỗ,

Minh Nguyệt, ThuKy, Ngọc An, Trâm Anh, Thế Nhân,

Bình Tâm Nhân, Thanh&Dung, Hoàng Mai, Huỳnh Ngoc Ẩn.

Ban Cỗ Nhạc Phương Nam (Nam California) Mộng Nguyệt,

Lê Q Xuân, Huỳnh Tâm Hoài, Châu Võ, Hồng Phượng,

Phượng Trắng, Dư Thị Diễm Buồn.


chúng tôi góp lời phân ưu và cầu nguyện đến NS tài hoa


LÊTHIXUÂNMAI  LOGAN.

Xin gửi đến cả nhà bản nhạc tôi viết


NẾU NGÀY MAI TA KHÔNG TRỞ DẬY


Kinh chúc bình an.

Yên Sơn

No comments: