Wednesday, July 26, 2023

XỨ BỐN MÙA & TỰ NIỆM (NHẤT HÙNG)

 


XỨ BỐN MÙA

 

Thủ đô khí hậu thật ôn hòa

Tuần tự bốn mùa nối tiếp qua

Xuân đón đào liên hoan múa hát*

Hạ chào khách trẩy hội đàn ca

Thu sang lá đổ tô vàng phố

Đông đến tuyết rơi điểm trắng nhà

Đủ sắc màu như tranh thủy mặc

Xứng danh mỹ cảnh xứ cờ hoa

 

nhất hùng

*Hoa Đào

Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Có Bốn Mùa Và Khí Hậu 

Ít Cực Đoan Nhất So Với Các Bang Khác Của Hoa Kỳ

 

                                              TỰ NIỆM

 

Đời người như một thoáng mây bay 

Cứ thảng trôi cùng những tháng ngày 

Sinh hữu hạn khi đi chẳng biết 

Tử vô kỳ lúc đến không hay

Vậy năng hành thiện vun nhân lớn

Và gắng gieo ân tích đức dày

Gìn giới giữ răn xa cái ác

Sống theo lẽ phải làm điều ngay

 

nhất hùng

No comments: