Tuesday, July 18, 2023

NHỚ HẠ XƯA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                           Nhớ Hạ Xưa

 


Ngõ nắng bây giờ biền biệt xa

Dấu xưa nay khuất nẽo quê nhà

Vàng trăng hạ trải tình sông nước

Nhớ nụ cười thắm mãi thiết tha !

 

Nắng vàng rực rỡ mấy đồi thông

Ta nhớ hạ xưa thật xót lòng

Thuyền biết bao giờ về bến hẹn

Đất trời như vẫn mãi mênh mông !

 

Nắng xứ lạ gợi nhiều nỗi nhớ :

Cánh đồng xưa cỏ mướt xanh non

Nương theo gió cánh diều thăm thẳm

Đàn chim về tiếng hót véo von !

 

Tuổi học trò yêu màu áo trắng

Ngỡ bước đời tình chẳng phôi pha

Nhưng ngờ đâu lại nhiều sóng gió

Kỷ niệm đầu biền biệt phương xa!

 

Hạ xưa trôi mau như giấc mộng

Hồn nhiên tựa cổ tích quê nhà

Nhưng sao ta quên thời tuổi ngọc

Dẫu đường đời lắm nỗi phong ba !

 

17-7-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: